Yeşil çay

Genel bakış

Çay, yüzyıllar boyunca Hindistan ve Çin'de başlayarak dünyanın bir çok yerinde ekilmiş ve dünya nüfusunun tamamına yakını tarafından tüketilegelmiştir. Günümüzde çay dünyadaki en yaygın tüketilen ikinc içecektir, sadece birincinin su olduğunu unutmayalım. Yüz milyonlarca veya milyarlarca insan devamlı çay içmektedirler ve  tıbbi çalışmalar, özellikle yeşil çayda Camellia sinesis ) birçok sağlık sorununa yarar olabileceğini öne sürmektedir.
Çay, yeşil, siyah ve oolong olmak üzere 3 ana çeşidi ayrılı. Aradaki fark çayların işleniş şekilleridir. Yeşil çay fermente edilmemiş yapraklardan yapılır ve polifenoller olarak da bilinen en güçlü antioksidan konsantrasyonunu içerir.Antioksidanlar serbest radikallerle savaşan en önemli destek gücüdür , serbest radikaller ise; hücreleri değiştiren, DNA'ya zarar veren ve hatta hücre ölümüne neden olan bileşiklere zarar veren maddelerdir. Birçok bilim insanı, serbest radikallerin yaşlanma sürecine ve kanser ve kalp rahatsızlığı da dahil olmak üzere bir takım sağlık sorunlarının gelişmesine katkıda bulunduğuna inanıyor. Yeşil çaydaki polifenoller gibi antioksidanlar serbest radikalleri nötralize edebilir ve neden oldukları hasarın bir kısmını azaltabilir veya önlemeye yardımcı olabilir.
Geleneksel Çin ve Hint tıbbında uygulayıcılar, uyarıcı, bir diüretik (fazla sıvının vücuttan atılmasına yardımcı olmak için), sıkılaştırıcı (kanamayı kontrol etmek ve yaraları iyileştirmek için ) ve kalp sağlığını geliştirmek için yeşil çay kullanmaktadırlar. Yeşil çayın diğer geleneksel kullanımı alanları ise, bağırsak ve gaz sorununun çözülmesi, vücut ısısının ve kan şekerinin düzenlenmesi, sindirimin teşvik edilmesi ve zihinsel süreçlerin iyileştirilmesi olarak sıralanabilir.
Yeşil çay, insanlar, hayvanlar ve laboratuar deneylerinde yoğun olarak incelenmiştir. Bu çalışmaların sonuçları yeşil çayın aşağıdaki sağlık durumlarını tedavi etmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir:
Ateroskleroz
Nüfusa dayalı çalışmalar, yeşil çayın antioksidan özelliklerinin ateroskleroz, özellikle de koroner arter hastalığını önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Nüfus temelli çalışmalar, farklı kültürlerde ya da farklı diyetlerde yaşayan insanların gruplarını karşılaştıran, bir çalışma türüdür. bir şeyi çok tüketen bir nüfus bölgesinde az görülen rahatsızlıklar üzerine işler. mesela dünyada en fazla zerdeçal tüketimi olan hindistanda en az kanser vakası gözlenmektedir. Ve bu bir süre sonra labaratuvar ortamına taşınmış ve zerdeçalın kanserin gelişimini önlediği tesbit edilmiştir. 
Araştırmacılar, yeşil çayın kolesterol ve trigliserid düzeylerini düşürerek kalp rahatsızlığı riskini azalttığına inanıyorlar. Araştırmalar, siyah çayında benzer etkilere sahip olduğunu gösteriyor. Aslında araştırmacılar, kalp krizi oranının günde 3 fincan çay tüketimi ile% 11 oranında düştüğünü tahmin ediyor.
Yüksek kolestorol
Araştırmalar, yeşil çayın toplam kolesterolü düşürdüğünü ve  insanlarda HDL (iyi) kolesterolü yükselttiğini gösteriyor. Nüfusa dayalı bir araştırmada, yeşil çay içen erkeklerin, yeşil çay içmeyenlerinkinden daha düşük toplam kolesterol oranına sahip oldukları bulundu.
Bir hayvan araştırmasının sonuçları, yeşil çaydaki polifenollerin kolesterolün bağırsakta emilmesini engellediğini ve vücuda kolesterolden kurtulmasına yardım ettiğini gösteriyor. Araştırmacılar, sigara içen erkekler ile yapılan başka küçük bir çalışmada, yeşil çayın, zararlı LDL (kötü) kolestrolün kan düzeylerini önemli ölçüde azalttığını keşfetti. Bu yüzden sıgara içenlere yeşil çayda için zarardan kar edersiniz diyoruz
Kanser
Nüfusa dayalı bazı çalışmalar yeşil ve siyah çayın kansere karşı korunmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Örneğin, insanları düzenli olarak yeşil çay tüketen Japonya gibi ülkelerde kanser oranları düşük olma eğilimindedir. Bununla birlikte, bu çalışmaların sonucunda yeşil çayın insanda kanseri gerçekten engellediğinden emin olmak mümkün değildir.
Erken yapılan klinik araştırmalar, çaydaki polifenollerin, özellikle de yeşil çayın, kanseri önlemede önemli bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Araştırmacılar ayrıca, polifenollerin kanserli hücreleri öldürmeye ve büyümelerini durdurmalarına yardım ettiğine inanıyorlar.
Mesane kanseri. Araştırmacılar, mesane kanseri olan ve olmayan kişileri karşılaştıran bir çalışmada, siyah çay ve toz yeşil çay içen kadınlarda mesane kanserinın büyümesi veya gelişmesi  olasılıklarının düşük olduğunu buldular. Aynı grup araştırmacı tarafından yapılan bir takip klinik çalışması, mesane kanseri olan kişilerin, özellikle de yeşil çay içen insanların, yeşil çay içmeyenlerinkinden beş yıl daha sağlıklı hayatta kalma oranına sahip olduklarını ortaya koydu. Kanser hastaları, kendi reçetelerine çay eklemeden önce doktorlarıyla görüşmelidir.
Meme kanseri. Hayvanlardaki ve test tüplerinde yapılan araştırmalar, yeşil çaydaki polifenollerin meme kanseri hücrelerinin büyümesini engellediğini ortaya koyuyor. Çeşitli evre meme kanseri aşamalarına sahip 472 kadına yönelik yapılan bir araştırmada, araştırmacılar, yeşil çay içen kadınların içmeyenlere göre daha az kanser yayılım gösterdiğini keşfettiler. Göğüs kanserinin erken dönemlerinde premenopozal kadınlarda özellikle yayılma durdu. Ayrıca kanser teşhisi konmadan önce günlük en az 5 fincan çay içen ve  hastalığın erken aşamasında olan kadınların tedavi bittikten sonra nüksetme olasılıklarının düşük olduğunu buldular. Bununla birlikte, meme kanserinin geç evrelerinde olan kadınlarda ise yeşil çay içmek hiç bir olumlu sonuç ortaya koyamadı. 
Yeşil çayın göğüs kanserini önlediği ile  ilgili kesin bir kanıt yoktur. Çok genel bir çalışmada, araştırmacılar çay, veya yeşil çay veya  başka çay türlerinin içilmesinin meme kanseri riskinde azalma sağlayabileceğini bulmuşlardır. Bununla birlikte, araştırma örneklemin yaşına göre ayrıldığında, 50 yaşın altındaki günde 3 çay bardak çay tüketen kadınların, çay içmeyen kadınlara kıyasla göğüs kanseri olma olasılığı% 37 daha düşük olduğunu da buldular.
Yumurtalık kanseri. Çin'deki yumurtalık kanseri hastaları ile yapılan bir araştırmada, araştırmacılar, günde en az bir fincan yeşil çay içmiş kadınların, yeşil çay içmeyenlerinkinden daha uzun yaşadığını tespit ettiler.
Kolorektal kanser. Yeşil çayın kolon veya rektal kanseri üzerindeki etkileri ile alakalı yapılan çalışmalar çelişkili sonuçlar vermiştir. Bazı çalışmalar  yeşil çayı içenlerde azalmış risk gösterirken, bazıları artmış risk gösterdi. Bir çalışmada, günde 5 ya da daha fazla bardak yeşil çay içmiş kadınların, çay içmeyennlere kıyasla kolorektal kanser riskini düşük buldur. Bununla birlikte, erkekler için koruyucu bir etkisi yoktu. Diğer çalışmalar,  düzenli olarak yeşil çay içmenin kadınlarda kolorektal kanser riskini azaltabileceğini göstermektedir. Araştırmacılar, kolorektal kanseri önleme amacıyla yeşil çay önerebilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuyorlar.
Yemek borusu kanseri. Laboratuar hayvanları üzerindeki araştırmalar, yeşil çay polifenollerinin özofagus kanseri hücrelerinin büyümesini engellediğini buldu. Bununla birlikte, insanlardaki çalışmalar çelişkili bulgular üretmiştir. Örneğin, büyük ölçekli nüfus tabanlı bir araştırmaya göre, yeşil çay, özellikle kadınlarda özofagus kanseri gelişimine karşı koruma göstermektedir. Bir başka popülasyona dayalı çalışma, tam tersini yani, yeşil çay tüketiminin özofagus kanser riski ile ilişkili olduğunu tespit etti. Bu çelişkili sonuçlar göz önüne alındığında, bilim adamları özofagus kanseri önlenmesi için yeşil çay önerebilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuyorlar.
Akciğer kanseri. Yeşil çay polifenollerinin test tüplerinde insan akciğer kanseri hücrelerinin büyümesini inhibe ettiği gösterilmiş iken, insanlar üzerinde yeşil çay ve akciğer kanseri  arasındaki bağlantıyı gösteren çok az sayıda klinik çalışma yapılmış ve yapılan çalışmalar çelişkili sonuçlar vermektedir. Popülasyon temelli bir araştırmada, yeşil çaya benzer, kısmen mayalanan Okinawan çayının özellikle kadınlarda daha düşük akciğer kanseri riski oluşturdurğu tesbit edildi. Ancak ikinci bir araştırma yeşil çay ve siyah çayın akciğer kanseri riskini arttırdığını ortaya koydu. Araştırmacılar yeşil çay ve akciğer kanseri hakkında herhangi bir sonuç çıkarabilmeleri için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duymaktadır.
Pankreas kanseri. Bir büyük ölçekli klinik çalışmada, yeşil çay içenlerle içmeyenleri kıyaslar ve en fazla çay içenlerin pankreas kanseri gelişme olasılığının düşük olduğunu bulurlar. Bu özellikle kadınlar için geçerlidir;  erkekler ile yapılan çalışmada ise  yeşil çay içenlerde, içmeyenlerin yarısı  kadar pankreas kanseri riski taşıdığı sonucuna ulaşıldı.  Yeşil çay  içen erkeklerde pankreas kanseri olma olasılığı% 37 daha düşüktü.
Ancak, bu popülasyon temelli araştırmadan, yeşil çayın yalnızca pankreas kanseri riskini düşürmekten sorumlu olup olmadığı net değildir. Araştırmacılar, pankreas kanseri önlenmesi için yeşil çay önerebilmek için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. 
Prostat kanseri. Laboratuar çalışmaları, yeşil çay ekstraktlarının test tüplerinde prostat kanseri hücrelerinin büyümesini engellediğini bulmuştur. 
Cilt kanseri. Yeşil çaydaki ana polifenol epigallocatechin gallate (EGCG) 'dir. Bilimsel araştırmalar, EGCG ve yeşil çay polifenollerinin anti-inflamatuar ve anti-kanser özelliklerine sahip olduğunu ve bu da cilt tümörlerinin gelişimini ve büyümesini önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.
Mide kanseri. Laboratuar çalışmaları, yeşil çay polifenollerinin test tüplerinde mide kanseri hücrelerinin büyümesini inhibe ettiğini, ancak insanlar üzerinde yapılan çalışmalar da bu kadar net sonuçlar alınamadı.  Bununla birlikte, Japonya'da 26.000'den fazla erkek ve kadının bulunduğu bir klinik araştırmada, yeşil çay ve mide kanseri riski arasında bir ilişki bulunamamıştır. Bazı çalışmalar yeşil çayın mide kanseri riskini artırabileceğini göstermektedir.
Yeşil çayın mide kanseri riskini azaltmaya yardımcı olup olmadığını görmek için daha fazla araştırma yapılmaktadır.
İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı (IBD)
Yeşil çay, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit ile ilişkili inflamasyonun azalmasına yardımcı olabilir. 
Yeşil çay, geleneksel olarak kan şekeri seviyelerini kontrol etmek için kullanılmıştır. Hayvan çalışmaları yeşil çayın tip 1 diyabet gelişimini önlemesine yardımcı olabileceğini ve geliştikten sonra progresyonu yavaşlattığını göstermektedir. Tip 1 diyabetlilerin vücutları hiç insülin üretmez veya çok az üretir; bu da glukozu veya şekeri enerjiye dönüştürmeye yardımcı olan bu maddenin vücut tarafından yeteri miktar kullanılmaması sonucunu doğurur. Yeşil çay vücudun glikozunu düzenlemeye yardımcı olabilir. Araştırmalar, düzenli olarak yeşil çay tüketilmesinin tip 2 diyabetin tedavisinde yardımcı olabileceğini göstermektedir.
Nüfus temelli çalışmalar, günde 10 fincandan fazla yeşil çay içen erkeklerin karaciğer problemleri gelişme olasılığının düşük olduğunu ortaya koymuştur. Yeşil çay aynı zamanda karaciğeri alkol gibi zehirli maddelerin zararlı etkilerinden korur. Hayvan çalışmaları, yeşil çayın farelerde karaciğer tümörlerine karşı koruma sağladığını göstermiştir.
Birkaç hayvan ve insan çalışmasının sonuçları, yeşil çayda kateşinler adı verilen bitki kimyasallarının, karaciğerin bir enflamasyonu olan viral hepatit tedavisine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bu çalışmalarda kateşin kendi başına çok yüksek oranlarda kullanılmıştır. Düşük kateşin konsantrasyonuna sahip olan yeşil çayın aynı faydaları sağlayıp sağlayamayacağı açık değildir. Bir günde 10 bardak yeşil çayın, yüksek düzeyde kafein nedeniyle sorunlara neden olabileceğini unutmamak gerekir. Yeşil çayınızı tedavinize eklemenin en iyi yolunu doktorunuza sorun.
Klinik çalışmalar, yeşil çay özütünün metabolizmayı hızlandıracağını ve yağ yakmaya yardımcı olduğunu düşündürmektedir. Bir çalışma yeşil çay ve kafein kombinasyonunun aşırı kilolu ve orta derecede obez olan insanlarda kilo kaybı sağladığını gösterdi. Bununla birlikte, diğer çalışmalar hiçbir fayda göstermemektedir.
Diğer kullanımlar
Yeşil çay ayrıca artrit gibi iltihaplı hastalıklarda da yararlı olabilir. Araştırmalar, yeşil çayın iltihaplanmayı azaltarak ve kıkırdağın parçalanmasını yavaşlatarak artrite yardımcı olabileceğini ileri sürmektedir. Yeşil çaydaki kimyasal maddeler, genital siğilleri tedavi etmeye, dermatolojik koşulları tedavi etmeye ve soğuk algınlığı ve grip belirtilerini önlemeye yardımcı olabilir. Yeşil çay, Parkinson hastalığının, bilişsel düşüşün ve osteoporozun önlenmesinde rol oynayabilir. Çalışmalar aynı zamanda yeşil çay içmenin herhangi bir sebeple ölme riskinde azalma olduğunu gösteriyor.

Bitki Tanımı

Yeşil, siyah ve oolong çayları, hepsi Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından türetilir . Başlangıçta Doğu Asya'da yetiştirilen bu bitki, çalı veya ağaç kadar büyür. Günümüzde , Camellia sinensis Asya'da ve Ortadoğu ve Afrika'nın bir bölümünde yetişmektedir.
Asyalı ülkelerdeki insanlar yeşil ve oolong çaylarını daha çok tüketirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde siyah çay tüketimi daha yaygındır. Yeşil çay, fermente edilmemiş yapraklardan hazırlanır, oolong çayının yaprakları kısmen fermente edilir ve siyah çay tamamen fermente edilir. Yapraklar fermente edildikçe, polifenol içeriği düşer ve kafein içeriği o kadar yüksek olur. Yeşil çay en yüksek polifenol içeriğine, siyah çay ise yeşil çayın kafein içeriğinin yaklaşık 2 ila 3 katına sahiptir.

İçeriğinde ne var?

Araştırmacılar, yeşil çayın sağlık özelliklerinin çoğunlukla, antioksidan potansiyeli olan kimyasal maddeler olan polifenollerden kaynaklandığını düşünüyorlar. Ayrıca, polifenollerin antioksidan etkileri, C vitaminden 10 kat daha yüksektir. Yeşil çaydaki polifenoller de biraz acı bir lezzet verir.
Çaylarda bulunan polifenoller kateşin olarak sınıflandırılır. Yeşil çay, altı ana kateşin bileşiği içerir: kateşin, gallaogateşin, epikateşin, epigallokatekin, epikateşin galat ve apigallokateşin galat (ayrıca EGCG olarak da bilinir). EGCG, yeşil çayda en çok çalışılan polifenol bileşenidir ve en aktiftir.
Yeşil çay ayrıca kafein, teobromin ve teofilin gibi alkaloidleri de içerir. Yeşil çayların uyarıcı etkileri vardır. L-theanine, yeşil çayda bulunan bir amino asit bileşiği, sinir sistemi üzerindeki sakinleştirici etkileri nedeniyle incelenmiştir.

Mevcut Formlar

Çoğu yeşil çay diyet takviyeleri kapsüller şeklinde kurutulmuş yaprak çayı olarak satılmaktadır. Standartlaştırılmış yeşil çay ekstraktı arayın. Yapraklardan ve yaprak tomurcuklarından yapılan sıvı özler de vardır. Ortalama yeşil çay bardağı 50 ila 150 mg polifenol içerir (antioksidanlar). Kafeinsiz yeşil çay ürünleri konsantre polifenoller içerir. Kafeinsiz takviyeler mevcuttur.

Nasıl Alınır

Pediyatrik
Yeşil çay çocuklarda incelenmemiştir, bu nedenle pediatrik kullanım için tavsiye edilmez.
Yetişkin
Markaya bağlı olarak günde 2-3 bardak yeşil çay (toplam 240-320 mg polifenol) veya günde 100-750 mg standart yeşil çay ekstraktı önerilir. Kafeinsiz ürünler mevcuttur ve önerilir.

Önlemler

Otların kullanımı, vücudu güçlendirmek ve hastalığı tedavi etmek için zamana dayalı bir yaklaşımdır. Bununla birlikte, otlar yan etkileri tetikleyebilen ve diğer şifalı bitkiler, takviyeler veya ilaçlarla etkileşime girebilen aktif maddeler içerir. Bu sebeplerden dolayı, insanlar botanik tıbbı alanında bilgili bir uygulamanın gözetiminde otları özenle almalıdır.
Kalp sorunları veya yüksek tansiyon, böbrek sorunları, karaciğer sorunları, mide ülserleri ve psikolojik rahatsızlıklar, özellikle kaygı olan insanlar, yeşil çay almamalıdır. Gebe ve emziren kadınlar da yeşil çaydan kaçınmalıdır.
Yeşil çayın içindeki  kafein de dahil olmak üzere büyük miktarda kafeini içen insanlar uzun süre aşırı sinirlilik, uykusuzluk, kalp çarpıntısı ve baş dönmesi yaşayabilir. Kafein aşırı dozda bulantı, kusma, diyare, baş ağrısı ve iştah kaybına neden olabilir. Çok fazla çay içiyorsanız ve kusmaya veya karın spazmına başlarsanız, kafein zehirlenmesi yaşayabilirsiniz. Belirtileriniz şiddetli ise, kafein alımınızı düşürün ve sağlık uzmanınıza danışın. Kafeinden uzak durun yani koladan 

Olası Etkileşimler

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle tedavi altındaysanız, önce sağlık uzmanınıza danışmadan yeşil çay içmemeli veya yeşil çay özütü kullanmamalısınız:
Adenosin. Yeşil çay, hastanede düzensiz ve genellikle kararsız bir kalp ritmi için verilen bir ilaç olan adenosin'in etkilerini inhibe edebilir.
Beta-laktam. Yeşil çay, bakterileri tedaviye daha az dayanıklı hale getirerek beta laktam antibiyotiklerin etkinliğini artırabilir.
Benzodiazepinler. Yeşil çaydan elde edilen kafein de dahil olmak üzere kafein, diazepam (Valium) ve lorazepam (Ativan) gibi anksiyete tedavisinde yaygın olarak kullanılan bu ilaçların sedatif etkilerini azaltabilir.
Beta blokerler, Propranolol ve Metoprolol. Yeşil çaydan elde edilen kafein de dahil olmak üzere kafein, propranolol (Inderal) ve metoprolol (Lopressor, Toprol XL) kullananlarda kan basıncını artırabilir. Bu ilaçlar yüksek tansiyon ve kalp hastalığını tedavi etmek için kullanılır.
Kan İnceltici İlaçlar. Varfarin alanlar (Coudamin) yeşil çay içmemelidir. Yeşil çay, K vitamini içerdiğinden bu ilacı etkisiz hale getirebilir. Yeşil çaydaki diğer bileşikler kan pıhtılaşmasını yavaşlatabilir ve bu nedenle bu ilaçların kana inceltme etkisini artırabilir. Yeşil çay ve aspirin karıştırmamalısınız çünkü ikisi de kan pıhtılaşmasını önlerler. Bu ikisini birlikte kullanmak kanama riskinizi artırabilir. Kan inceltme teşvik eden ilaçları kullanıyorsanız, yeşil çay tüketimini doktorunuzla görüşün.
Kemoterapi. Yeşil çay ve kemoterapi ilaçları, özellikle doksorubisin ve tamoksifen kombinasyonu, bu ilaçların laboratuvar testlerinde etkinliğini arttırdı. Ancak, insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda aynı sonuçlar bulunamadı. Öte yandan, prostat kanseri hücrelerinde, kemoterapi ilaçlarına karşı daha az hassas olabilecek bir geni etkileyen hem yeşil hem de siyah çay özütlerinin raporları var. Bu nedenle, insanlar kemoterapi görürken siyah ve yeşil çay içmeden veya çay özütleri almadan önce doktorlarıyla konuşmalıdır.
Klozapin (Clozaril). Yeşil çay içtikten sonra 40 dakika içinde alınırsa klozapinin etkileri azalabilir.
Efedrin. Efedrin ile alındığında, yeşil çay çalkalamaya, titreme, uykusuzluğa ve kilo vermeye neden olabilir.
Lityum. Yeşil çayın, bipolar bozukluğu tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan lityumun kan düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir. Bu, lityumun daha az etkili olmasını sağlayabilir.
Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (MAOI'ler). Yeşil çay, depresyon tedavisinde kullanılan bu ilaçlarla birlikte alındığında, "hipertansif kriz" adı verilen kan basıncında ciddi bir artışa neden olabilir. MAOI örnekleri şunları içerir:
 • İzokarboksazid (Marplan)
 • Moklobemid (Manerix)
 • Fenelzin (Nardil)
 • Tranilsipromin (Parnat)
Doğum kontrol hapları. Oral kontraseptifler, vücuttaki kafeinin kalış süresini uzatabilir ve bu da uyarıcı etkilerini artırabilir.
Fenilpropanolamin. Birçok tezgahta ve reçeteli öksürük ve soğuk algınlığı ilacı ve kilo kaybı ürünlerinde kullanılan yeşil çaydan kafein ve fenilpropanolamin gibi kafeinin bir kombinasyonu manide ve kan basıncında ciddi bir artışa neden olabilir. FDA Kasım 2000'de halkı bu ilacın kullanımından beyindeki kanama riskini uyarmak için bir halk sağlığı danışmanlığı yayınladı ve bu ilacın tüm imalatçılarını pazardan kaldırmaya çağırdı. Fenilpropanolamin içeren çoğu uyuşturucu, bunun olmadan yeniden formüle edilmiştir.
Kinolon antibiyotikleri. Yeşil çay bu ilaçları daha etkili hale getirebilir ve ayrıca yan etkiler riskini artırabilir. Bu ilaçlar şunları içerir:
 • Siprofloksasin (Cipro)
 • Enoksasin (Penetreks)
 • Grepafloksasin (Raksar)
 • Norfloxacin (Chibroxin, Noroxin)
 • Sparfloksasin (Zagam)
 • Trovafloksasin (Trovan)
Diğer ilaçlar. Yeşil çay, özellikle de kafeinli yeşil çay, aşağıdakiler de dahil olmak üzere ilaçlarla etkileşime geçebilir:
 • Asetaminofen (Tilenol)
 • Karbamazepin (Tegretol)
 • Dipiridamol (Persatin)
 • Estrojen
 • Fluvoksamin (Luvox)
 • Metotreksat
 • Mexiletine (Mexitil)
 • Fenobarbital
 • Teofilin
 • Verapamil (Bosoptin, Calan, Cover-HS, Verelan, Verelan PM)
Güvenli olmak için, diğer ilaçları da alırsanız, içmeden veya yeşil çay içmeden önce sağlık uzmanınıza danışın.

Araştırmayı Destekleme

Baladia E, Basulto J, Manera M, Martinez R, Calbet D. Yeşil çay veya yeşil çay özütünün vücut ağırlığı ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi: sistematik inceleme ve meta-analiz. Nutr Hosp . 2014; 2993): 479-90.
Belza A, Toubro S, Astrup A. Kafein, yeşil çay ve tirozinin termojenez ve enerji alımı üzerindeki etkisi. Eur J Clin Nutr . 2007; [Yazdırmadan önce Epub].
Yüksek dereceli prostat intraepitelyal neoplazili gönüllülerde yeşil çay kateşinlerinin oral yoldan verilmesiyle insan prostat kanserinin kimyasal olarak önlenmesi: Bir yıllık prova sonrası intraepitelyal neoplaziden kaynaklanan bir ön rapor, Ilke çalışması. Kanser Ar . 2006; 66 (2): 1234-40.
Borrelli F, Capasso R, Russo A, Ernst E. Sistematik derleme: yeşil çay ve gastrointestinal kanser riski. Aliment Pharmacol Ther . 1 Mart 2004; 19 (5): 497-510.
Boschmann M, Thielecke F. Epigallocatechin-3-gallate'in obez erkeklerde termojenez ve yağ oksidasyonu üzerine etkileri: bir pilot çalışma. J Am Coll Nutr . 2007; 26 (4): 389S-95S.
Brown AL, Lane J, Holyoak C, Nicol B, Mayes AE, Dadd T. Yeşil çay kateşinlerinin aşırı kilolu ve obez erkeklere sağlık etkileri: randomize kontrollü çapraz deneme. Br Nutr . 2011 7 Haziran: 1-10. [Epub baskı öncesi]
Cooper R, Morre DJ, Morre DM. Yeşil çayın tıbbi faydaları: Bölüm I. Kanser dışı sağlık yararlarının gözden geçirilmesi. J Alternatif Tamamlayıcı Med . 2005; 11 (3): 521-8.
Diepvens K, Westerterp KR, Westerterp-Plantenga MS. Kafein, efedrin, kapsaisin ve yeşil çayın tüketimi ile ilişkili obezite ve termogenez. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol . 2007; 292 (1): R77-85.
Fritz H, Seely D, Kennedy DA, Fernandes R, Cooley K, Fergusson D. Yeşil çay ve akciğer kanseri: sistemik bir gözden geçirme. Bütünleştirici Kanser Ther . 2013; 12 (1): 7-24.
Fujita H, Yamagami T. Sınırda hiperkolesterolemisi olan insanlardaki Çin siyah çay özütünün antihyperkolesterolemik etkisi. Nutr Res . 2008; 28 (7): 450-6.
Fukino Y, Ikeda A, Maruyama K, Aoki N, Okubo T, Iso H. Glikoz anormallikleri üzerine yeşil çay özü toz desteğinin etkisi için randomize kontrollü çalışma. Eur J Clin Nutr . 2007; [Yazdırmadan önce Epub].
Gross G, Meyer KG, Pres H, Thielert C, Tawfik H, Mescheder A. İki galenik formülasyonun klinik etkinliğini araştırmak için randomize, çift kör, dört kol paralel gruplu, plasebo kontrollü Faz II / III çalışması Dış genital siğillerin tedavisinde Polifenon® E. J Eur Acad Dermatol Venereol . 2007; 21 (10): 1404-12.
Hartley L, Çiçekler N, Holmes J, et al. Kardiyovasküler hastalığın birincil korunması için yeşil ve siyah çay. Cochrane Database Syst Rev . 2013; 6 (1): CD009934.
Heck AM, DeWitt BA, Lukes AL. Alternatif tedaviler ve varfarin arasındaki potansiyel etkileşimler. [gözden geçirmek]. Am J Sağlık Sist Pharm . 2000 1 Tem., 57 (13): 1221-7.
Hsu CH, Liao YL, Lin SC, Tsai TH, Huang CJ, Chou P. Yeşil çay özütü ile takviye, obez tip 2 diyabetiklerde insülin direncini arttırıyor mu? Randomize, çift kör ve plasebo kontrollü bir klinik araştırma. Altern Med Rev . 2011 Haziran; 16 (2): 157-63.
Inoue M, Tajima K, Mizutani M ve diğerleri. Düzenli olarak yeşil çay tüketimi ve göğüs kanseri nüks riski: Aichi Kanser Merkezi (HERPACC), Japonya'daki Hastane Tabanlı Epidemiyolojik Araştırma Programından takip muayenesi. Cancer Lett . 2001; 167 (2): 175-82.
Jian L, Xie LP, Lee AH, Binns CW. Yeşil çayın prostat kanserine karşı koruyucu etkisi: güneydoğu'da bir vaka kontrolü çalışması. Int J Cancer Jan 1, 2004; 108 (1): 130-5.
Jiao H, Hu G, Gu D, Ni X. Tip II diyabet konusunda umut verici bir etkinliğe sahip olan bu kesinlikle yeşil bir çay zamanı. Curr Med Chem . 2015; 22 (1): 70-9.
Jin X, Zheng RH, Li YM. Yeşil çay tüketimi ve karaciğer hastalığı: sistematik bir gözden geçirme. Karaciğer int . 2008; 28 (7): 990-6.
Katiyar SK, Ahmad N, Muhtar H. Yeşil çay ve cilt. Arch Dermatol . 2000; 136 (8): 989-94.
Kato A, Minoshima Y, Yamamoto J, Adachi I, Watson AA, Nash RJ. Diyetik papatya çayın diyabetik komplikasyonlara karşı koruyucu etkileri. J Agric Food Chem . 2008; 56 (17): 8206-11.
Khalesi S, Güneş J, Buys N ve diğerleri. Yeşil çay kateşinleri ve kan basıncı: Sistematik bir gözden geçirme ve randomize kontrollü çalışmaların meta-analizi. Eur J Nutr . 2014; 53 (6): 1299-311.
Kimura K, Ozeki M, Haziranja LR, Ohira H. L-Theanine psikolojik ve fizyolojik stres tepkilerini azaltır. Biol Psikol . 2007; 74 (1): 39-45.
Koo SI, Noh SK. Lipidlerin bağırsak emiliminin önleyicisi olarak yeşil çay: lipid düşürücü etkisi için potansiyel mekanizma. J Nutr Biochem . 2007; 18 (3): 179-83.
Kovacs EM, Lejeune MP, Nijs I, Westerterp-Plantenga MS. Yeşil çayın vücut ağırlığını kaybettikten sonra kilo bakımına etkisi. Br Nutr . 1 Mart 2004; 91 (3): 431-7.
Kuriyama S, Shimazu T, Ohmori K, Kikuchi N, Nakaya N, Nishino Y, Tsubono Y, Tsuji I. Japonya'da kardiyovasküler hastalık, kanser ve tüm nedenlere bağlı yeşil çay tüketimi ve mortalite: Ohsaki çalışması. JAMA . 2006; 296 (10): 1255-65.
Lee W, Min WK, Chun S, Lee YW, Park H, Lee do H, Lee YK, Son JE. Sigara içenlerde aterosklerotik biyolojik belirteçler üzerinde yeşil çay alımının uzun vadeli etkileri. Clin Biochem . Jan 1, 2005; 38 (1): 84-87.
Liu K, Zhou R, Wang B ve diğerleri. Yeşil çayın glukoz kontrolü ve insülin duyarlılığı üzerine etkisi: 17 randomize kontrollü çalışmanın bir meta-analizi. Am J Clin Nutr . 2013; 98 (2): 340-8.
Low Dog T, Riley D, Carter T. Göğüs kanseri için geleneksel ve alternatif tedaviler. Alt Ther . 2001; 7 (3): 36-47.
McKenna DJ, Hughes K, Jones K. Yeşil çay monografısı. Alt Ther . 2000; 6 (3): 61-84.
Miura Y, Chiba T, Tomita I ve diğerleri. Çay kateşinleri apoprotein E eksikliği olan farelerde ateroskleroz gelişimini engeller. J Nutr . 2001; 131 (1): 27-32.
Nagao T, Hase T, Tokimitsu I. Kateşinlerin yüksek yeşil çay özütü, insanlarda vücut yağını ve kardiyovasküler riskleri azaltır. Obezite (Gümüş Bahar). 2007; 15 (6): 1473-83.
Narotzki B, Reznick AZ, Aizenbud D, Levy Y. Yeşil çay: ağız sağlığında umut verici bir doğal ürün. Arch Oral Biol . 2012; 57 (5): 429-35.
Noguchi-Shinohara M, Yuki S, Dohmoto C ve diğerleri. Yeşil çay tüketimi, ancak siyah çay veya kahve tüketimi, bilişsel düşüş riskinde azalma ile ilişkilidir. PLoS Bir . 2014; 9 (5): e96013.
Pazyar N, Feily A, Kazerouni A. Yeşil çay, dermatolojide. Skinmed . 2012; 10 (6): 352-5.
Peters U, Poole C, Arab L. Çay kardiyovasküler hastalığı etkiliyor mu? Bir meta-analiz. Am J Epidemiol . 2001; 154 (6): 495-503.
Pianetti S, Guo S, Kavanagh KT, Sonenshein GE. Yeşil çay polifenol epigallokatekin-3 gallat, meme kanseri hücrelerinin Her-2 / neu sinyal verme, proliferasyon ve dönüştürülmüş fenotipini inhibe eder. Kanser Ar . 2002; 62 (3): 652-5.
Rakel. İntegratif Tıp . 3. baskı. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2012.
Rowe CA, Nantz Milletvekili, Bukowski JF, Percival SS. Camellia sinensis'in özel formülasyonu soğuk ve grip belirtilerini önler ve gammadelta T hücre fonksiyonunu geliştirir: randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma. J Am Coll Nutr . 2007; 26 (5): 445-52.
Ryu OH, Lee J, Lee KW, ve ark. Tip 2 diyabetli hastalarda yeşil çay tüketiminin inflamasyon, insülin direnci ve nabız dalga hızı üzerine etkileri. Diyabet Resen Kliniği Uygulaması . 2006; 71 (3): 356-8.
Sano T, Sasako M. Yeşil çay ve mide kanseri. N Engl J Med . 2001; 344 (9): 675-6.
Sasazuki S, Kodama H, Yoshimasu K ve ark. Yeşil çay tüketimi ile Japon erkekler ve kadınlar arasındaki koroner ateroskleroz şiddeti arasındaki ilişki. Ann Epidemiyol . 2000; 10: 401-8.
Setiawan VW, Zhang ZF, Yu GP, et al. Yeşil çayın kronik gastrit ve mide kanseri riskleri üzerindeki koruyucu etkisi. Int J Kanser . 2001; 92 (4): 600-4.
Shankar S, Ganapathy S, Hingorani SR, Srivastava RK. EGCG pankreas kanserinin büyümesini, istilasını, anjiyogenezisini ve metastazını inhibe eder. Ön Biyosistem . 2008; 13: 440-52.
Steptoe A, Gibson EL, Vuonovirta R, Hamer M, Wardle J, Rycroft JA, Martin JF, Erusalimsky JD. Kronik çay alımının trombosit aktivasyonu ve inflamasyonu üzerine etkileri: Çif kör plasebo kontrollü bir çalışma. Ateroskleroz . 2007; 193 (2): 277-82.
Suzuki Y, Tsubono Y, Nakaya N, Suzuki Y, Koizumi Y, Tsuji I. Yeşil çay ve meme kanseri riski: Japonya'daki iki prospektif çalışmanın analizi toplandı. Br J Kanser . 5 Nisan 2004; 90 (7) 1361-3.
Thatte U, Bagadey S, Dahanukar S. Tıbbi bitkiler tarafından programlanmış hücre ölümünün modülasyonu. [Gözden geçirmek]. Hücre Mol Biol . 2000; 46 (1): 199-214.
Yeşil çayın vücut yağına etkisi: kanıtların değerlendirilmesi ve potansiyel mekanizmaların gözden geçirilmesi. Br Nutr . 2011 3 Ağustos: 1-13. [Epub baskı öncesi]
Trudel D, Labbe DP, Bairati I, Fradet V, Bazinet L, Tetu B. Yumurta kanseri önleme ve tedavi için yeşil çay: in vitro, in vivo ve epidemiyolojik çalışmaların sistemik bir derlemesi. Gynecol Oncol . 2012; 126 (3): 491-8.
Tsubono Y, Nishino Y, Komatsu S, et al. Yeşil çay ve Japonya'da mide kanseri riski. N Engl J Med . 2001; 344 (9): 632-6.
Vinson JA, Teufel K, Wu N. Yeşil ve siyah çaylar aterosklerozu lipit, antioksidan ve fibrinolitik mekanizmalarla inhibe eder. J Agric Food Chem . 2004; 52 (11): 3661-5.
Wargovich MJ, Woods C, Hollis DM, Zander ME. Bitkiler, kanser önleme ve sağlık. [Gözden geçirmek]. J Nutr . 2001; 131 (11 Suppl): 3034S-36S.
Westerterp-Plantenga MS, Lejeune MP, Kovacs EM. Alışılmış kafein alımıyla ve yeşil çayla ilişkili olarak vücut ağırlığı ve kilo koruması. Obez Arş . Temmuz 2005; 13 (7): 1195-204.
Wu AH, Butler LM. Yeşil çay ve meme kanseri. Mol Nutr Gıda Ar . 2011 Haziran; 55 (6): 921-30.
Yang G, Shu XO, Li H, Chow WH, Ji BT, Zhang X, Gao YT, Zheng W. Kadınlarda yeşil çay tüketimi ve kolorektal kanser riskinin prospektif kohort çalışması. Kanser Epidemiol Biomarkları Önceki . 2007; 16 (6): 1219-23.
Yang G, Zheng W, Xiang YB, Gao J, Li HL, Zhang X, Gao YT, Shu XO. Yeşil çay tüketimi ve kolorektal kanser riski: Şanghay Erkek Sağlığı Araştırması raporu. Karsinojenez . 2011 Eyl 8. Epub öne çıkan epub
Yuan JM. Yeşil çay ile kanser önleme: epidemiyolojik çalışmaların kanıtı. Am J Clin Nutr . 2013; 98 (6 İsteğe Bağlı): 1676S-81S.
Yuan JM. Yeşil çay ve özofagus ve akciğer kanserlerinin önlenmesi. Mol Nutr Gıda Ar . 2011 Haziran; 55 (6): 886-904.
Zhang M, Lee AH, Binns CW, Xie X. Yeşil çay tüketimi epitel yumurtalık kanserinin sağkalımını arttırır. Int J Kanser . 10 Kasım 2004; 112 (3): 465-9.
Zheng J, Yang B, Huang T, Yu Y, Yang J, Li D. Yeşil çay ve siyah çay tüketimi ve prostat kanseri riski: gözlemsel çalışmaların araştırmacı bir meta-analizi. Nutr Kanseri . 2011; 63 (5): 663-72. Epub 2011 11 Haz.
Zheng XX, Xu YL, Li SH, Liu XX, Hui R, Huang XH. Yeşil çay alımı yetişkinlerde açlık serum toplamı ve LDL kolesterolü düşürür: 14 randomize kontrollü çalışmanın bir meta-analizi. Am J Clin Nutr . 2011; 94 (2): 601-10.
Zheng XX, Xu YL, Li SH, Hui R, Wu YJ, Huang XH. Yetişkinlerde glisemik kontrol üzerine kafeinli veya kafeinsiz yeşil çay kateşinlerinin etkileri: randomize kontrollü çalışmaların meta-analizi. Am J Clin Nutr . 2013; 97 (4): 750-62.
Çay B, Yang L, Wang L, Shi Y, Zhu H, Tang N, Wang B. Çay tüketimi ile yumurtalık kanseri riski arasındaki ilişki: bir meta-analiz. Am J Obstet Gynecol . 2007; 197 (6): 594.e1-6.

Alternatif İsimler

Kamelya sinensis